Z bezrobociem walczy cały nasz kraj. Niektórzy w pięknych słowach, niektórzy w czynach. Walczymy, walczymy, ale bezrobocie utrzymuje się na pewnym poziomie przez cały czas. Oczywiście o bezrobociu możemy mówić w odniesieniu do całego naszego kraju, ale możemy również mówić o zjawisku bezrobocia w kontekście lokalnym. Nie zawsze te duże […]

Continus reading  

W ostatnim okresie na rynku pracy w Zielonej Górze można było zauważyć wciąż rosnące bezrobocie. W roku 2012 stopa bezrobocia sięgała aż 20% z ogólnej liczby mieszkańców. Początkiem roku 2013 bezrobocie nieco spadło i w danych statystycznych zostało ujęte, jako 16,4%. Takie statystyki oznaczają, że pracy nie mógł znaleźć, co […]

Continus reading